WhatsApp
Telefon
Yol Tarifi

ERİŞEBİLİRLİK, ENGELLİ VE YAŞLI POLİTİKASI

Şİrketimiz çalışanları, erişilebilirliliği “herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi” bilincindedir.

 

Her yere ve her hizmete; çünkü bireylerin odalarından; açık ve yeşil alanlardan, toplu taşıma araçlarından bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar tüm alanlara ve tüm hizmetlere erişiyor olması gerekir. Bağımsız ve güvenli olarak; çünkü yapılan düzenlemelerin, verilen hizmetlerin kimsenin yardımı olmadan ve herhangi bir risk oluşturmadan kullanılması gerekir.

 

Herkesin; çünkü erişilebilirlik engelliler için zorunluluk, yaşlıları eklediğimizde gerekliliktir. Toplumdaki herkes için ise konforlu bir yaşam demektir.

 

Amaç

Amacımız, engelli ve yaşlı haklarının tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından ve ilgili gruplarla ilgili erişebilirliği her alanda benimsenmesini sağlamaktır.


Bunun için;

Konu ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere İmar Mevzuatı; diğer yandan BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu içeren engellilik mevzuatında yer alan hükümler gereği plan ve proje aşamalarında erişilebilir tasarım yapılması zorunludur.

 

Yapılı çevrede erişilebilirlik konusunda düzenlemeler bulunan mevzuat:
3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerinde;
Planı Alanlar İmar Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te erişilebilirlik ölçü ve ölçütleri bulunmaktadır.

 

Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz. Ve tüm maddelerini kabul ve taahhüt ederiz.